Planerade evenemang 2021. är tills vidare inställt.

March 3, 2021

I dagsläget har vi inte planerat för några besök på veteranmarknader eller bilträffar eftersom läget med restriktionerna för Coronapandemin är oklart. Ny information kan komma efter hand som läget förändras. För information om nedanstående veteranevenemang hänvisas till respektive hemsida.

StripAll marknadsföres och säljes av Billäderdoktorn's Bilsadelmakeri - 44695 Älvängen - Sverige
www.stripall.se - tel + 46-303-747052 - fax + 46-303-747052 - e-post: post@stripall.se

Bottom