Nya Produkter! CleanAll och WashAll Extreme

November 7, 2011

Nu lanseras två helt nya rengöringsprodukter från Drake Chemicals.
CleanAll avfettningsmedel.  Färdigblandat avfettningsmedel för rengöring av bilar och övriga fordon, motorer och maskiner. Påföres med duschspruta och avspolas med högtryckstvätten. Verkar inte aggresivt på lättmetaller, gummi,  plast eller billack. Också utmärkt för rengöring i bad av motordelar av alluminium. Innehåller nafta (petroleum).  Levereras i 5Liters dunk.  Beställes över e-post eller telefon. Produkten finns också att beställa under fliken “Beställning tillbehör”

WashAll Extreme . 
Koncentrerat avfettningsmedel för kraftig rengöring av fälgar, fastbränd smuts, fett och sot på tunga fordon samt för kapell på släpvagnar. Utmärkt för rengöring av verkstadsgolv och garage. Svagt etsande på alluminium. Behandlad aluminium skall avspolas inom någon minut. Ej lämplig för kontinuerlig biltvätt. Innehåller Natriumhydroxid och alkalisk microemulsion. Levereras i 5Liters dunk som koncentrat (skall spädas med lämplig mängd vatten före påförandet).  Beställes över telefon eller e-post. Produkten finns också att beställa under fliken “Beställning tillbehör”

CleanAll avfettningsmedel

CleanAll avfettningsmedel

WashAll extreme

 

StripAll marknadsföres och säljes av Billäderdoktorn's Bilsadelmakeri - 44695 Älvängen - Sverige
www.stripall.se - tel + 46-303-747052 - fax + 46-303-747052 - e-post: post@stripall.se

Bottom