Billäderdoktorns Bilsadelmakeri har nu en ny webbsida

May 12, 2009

Billäderdoktorns Bilsadelmakeri har nu en ny webbsida: www.billaderdoktorn.se Där finns information om olika inredningsmaterial, lädervårdsprodukter och även bilder på utförda renoveringar. Du hittar också en webbshop med reparationsprodukter för läderinredningar, textil- och lädervårdsprodukter och material för renovering av bilinredningar. Webbshopen kommer att byggas ut efter hand med nya produkter.

 

StripAll marknadsföres och säljes av Billäderdoktorn's Bilsadelmakeri - 44695 Älvängen - Sverige
www.stripall.se - tel + 46-303-747052 - fax + 46-303-747052 - e-post: post@stripall.se

Bottom