StripAll


STRIPALL  är ett rengöringsmedel som löser upp rost, färg, lack, underredsmassa och sotbeläggningar. StripAll har använts av verkstäder och industri sedan 1968.

 

stripall-model-a

StripAll används till

 • Renovering av Bil och MC-delar
 • Rost och färgborttagning på stål och metalldelar
 • Rengöring av motor och maskindelar vid reparation och renovering
 • Upplösning av hårda koksbeläggningar och kraftiga fettavlagringar
 • Upplösning av rost och avlagringar i rör och gjutjärnsdelar
 • Rengöring av gummilister och gummidetaljer från gammal färg och rost

StripAll behandling

 • Ersätter fysisk ytbehandling som t.ex. slipning, sand och glasblästring
 • Ger stålet en yta som motsvarar den ursprungliga vad
  gäller struktur och glans
 • Ger stålet en yta som kan ytbehandlas direkt
  efter behandlingen i StripAll

Viktig information om StripAll :

Med StripAll kan du behandla delar av stål, gjutjärn, de flesta järnlegeringar, koppar, tenn, gummi och plast.

Som vi tidigare har informerat om i vår broschyr och bruksanvisning så skall inte detaljer av lättmetall, aluminium och magnesium behandlas med StripAll eftersom att StripAll fräter på nämnda material.

Till ovanstående vill vi tillägga att även gjutzink, zink, mässing och förnicklade detaljer ej skall behandlas med StripAll. Om detaljer av ovanstående material läggs i badet frigörs oönskade joner som bryter ner vätskan och den blir då efterhand verkningslös som rostlösare. Dessutom så kommer detaljer av de här uppräknade materialen att frätas sönder så småningom.

Men naturligtvis kan man med StripAll behandla delar som är av stål och som har en förzinkad yta t.ex. svartförzinkning, silver och gulförzinkning. Där vill man ju ha bort den skadade och delvis rostiga zinkytan för att sedan lämna in för ny förzinkning. Den lilla mängd av zink som då frigörs påverkar vätskan i mindre omfattning. Det kan dock vara en god idé att ha ett särskilt mindre kärl för enbart rengöring av förzinkade plåtdetaljer, detta för att spara kraften i det större kärlet för rengöring av delar som inte har en förzinkad yta. En viss avmattning av StripAll vätskans kraft sker dock alltid efter en längre tids användning.

Läs mera


StripAll marknadsföres och säljes av Billäderdoktorn's Bilsadelmakeri - 44695 Älvängen - Sverige
www.stripall.se - tel + 46-303-747052 - fax + 46-303-747052 - e-post: post@stripall.se

Bottom