Bruksanvisning


StripAll skall bara användas i kärl. Använd ett kärl av vanligt eller rostfritt stål. Plast och glasfiberkärl kan också användas. Speciellt viktigt är att kärl, rörbitar, doppvärmare/värmeelement är av samma material, så att inte galvaniska spänningar uppstår. Gör en lösning av 1kg StripAll per 5 liter vatten.

10 kg – till ca 50    liter vätska
20 kg – till ca 100 liter vätska
30 kg – till ca 150 liter vätska

För extra kraftig verkan kan det blandas starkare, men inte starkare än1:4 Det rekommenderas inte att göra blandningen svagare än 1:5. Tillsätt pulvret portionsvis under omrörning. Se till så inte pulvret sjunker till botten och klumpar ihop sig. StripAll är sammansatt av många olika ämnen, och för att garantera ett bra resultat så rekommenderar vi att blanda spannens hela innehåll samtidigt, som därefter ev. tömmas i ett större bad. För optimal verkan bör blandningen värmas upp till 60-65 gr. Lock skall användas för att förhindra kraftig avdunstning av vätskan.

Delarna som skall rengöras läggs i badet och normal färg, och ytrost släpper under natten, medan gravrost och många lager färg/lack kan förlänga processen. Bad utan uppvärmning förlänger processen. Färg och rost släpper från metallen under behandlingen i badet, och avlägsnas därefter genom att avspolas med varmvatten.

Vid motor och maskinrengöringar upplöses lätta beläggningar omedelbart, medan tjocka beläggningar och färg behöver längre tid för att släppa, gärna över natten.
StripAll innehåller natriumhydroxid och verkar etsande på lättmetaller som Aluminium och Magnesium.

Användande

fratande.jpg irriterande.jpg Lösningen verkar kraftigt frätande på huden. Vid hantering/användning skall skyddsglasögon,ev. ansiktsskärm och långa gummihandskar användas. Se till att ha rinnande vatten i närheten, så att ev. stänk på huden kan sköljas bort omgående. Vid ögonkontakt skölj omgående och kontinuerligt med rinnande vatten, och kontakta läkare omedelbart. StripAll skall förvaras otillgängligt för barn.

Hållbarhet

Om StripAll blandningen omröres emellanåt så kan verkningsgraden vara väldigt länge. Kraftig förorening i badet av rost, färg och fett/oljerester minskar verkan gradvis.

Utsläpp

I oanvänt tillstånd kan den färdiga blandningen hällas ut i avloppet, förutsatt att den blandas med 20 delar vatten. Använd lösning skall innan utsläpp sker övervägas vad som är tillfört i form av: rost, färg, lack och olja och ev. behandlas som miljöfarligt avfall.

Kemisk sammansättning

StripAll är sammansatt av alkalier och komplexjoner i ett noga avvägt förhållande.

Exempel på kärl som är lämpliga att användas vid behandling med StripAll

Till smådelar

Här används en kokplatta och en stor kastrull. Till skruvar, muttrar och smådelar är kastrullen suverän. Men använd en kastrull av rostfritt stål, inte alluminium.

För medelstora delar

Ett oljefat på 200 liter passar bra till motordelar och plåtdelar, gärna tillsammans med vår doppvärmare på 1,5kw. StripAll är inte frätande på rent stål och kan därmed inte orsaka att det går hål på fatet.
Lock bör användas på kärlet dels för säkerheten och dels för att inte vätskan skall ånga bort, använd lock även när badet inte används. Ytterligare info om doppvärmare finner du här.

För stora delar

För de som utför stora renoveringar, verkstäder etc. vill vi rekommendera att låta tillverka ett större kärl. Här visar vi ett kärl som en av våra kunder tillverkat. Det är tillverkat i 3mm stål och har följande mått:
160 x 40 x 120, och med en vätskenivå på 100cm rymmer det 640liter. Med ett kar i den här storleken kan man rengöra stora karosseridelar, motorblock, MC-och mopedramar etc.
För uppvärmningen används här vår doppvärmare på 2,2kw. För bättre varmhållning och därmed lägre uppvärmningskostnader så kan kärlet med fördel isoleras med t.ex. frigolitskivor.

StripAll marknadsföres och säljes av Billäderdoktorn's Bilsadelmakeri - 44695 Älvängen - Sverige
www.stripall.se - tel + 46-303-747052 - fax + 46-303-747052 - e-post: post@stripall.se

Bottom