FRÅGOR


1) Vilka material går att behandla med StripAll?

Följande material går att behandla: Stål, gjutjärn, alla övriga järnlegeringar, koppar, tenn, plast och de flesta gummimaterial. Behandla inte detaljer av aluminium, magnesium, lättmetall,zink, gjutzink och mässing då StripAll är mycket frätande på dessa material. Dessutom så frigörs då också oönskade joner som bryter ner StripAll vätskan så att den förlorar sin rostlösande förmåga.

2) Fungerar StripAll-vätskan utan att först värmas upp med doppvärmare eller liknande?

Ja till viss del men man får inte ha bråttom med rengöringen. Färg och lättare rost kommer att lösas upp om detaljerna får ligga länge i badet, men för att lösa upp all rost kan det behövas en behandling i bad i en eller flera veckor eller kanske en månad. Svårare rostbildning och hårda koks/sotbeläggningar kräver att vätskebadet varmhålls i 60-80 grader i ett eller flera dygn för att rengöringen skall bli bra.

3) Kan man pensla på StripAll på en karossida eller t.ex. på ett biltak för att lösa upp rost?

Nej, StripAll är avsedd att ha i ett slutet kärl där man stoppar ner detaljerna helt i vätskan för att lösa upp rosten.

4) Vilka typer av kärl är lämpliga att använda vid StripAll-behandling?

Till små behandlingsbad kan man använda: plåtburk av rostfri eller vanlig plåt, en fritös, rostfri kastrull eller gryta med lock, kraftig hink typ “murarhink” och liknande kärl. Till större bad kan man använda: plåtfat tex. oljefat , rostfritt kar, plast eller glasfiberfat som tål lut, olja, lösningsmedel och som tål att värmas upp till ca:80grader utan att deformeras eller spricka.

5)Hur länge kan man förvara tillblandad och använd StripAll lösning?

Livslängden på lösningen beror på hur ofta man använder den, och hur smutsiga detaljerna är som stoppas i badet. Om StripAll lösningen används kontinuerligt så kan man räkna med att den har tappat sin kraft inom ca: 1år. Om lösningen används mer sporadiskt så kan den ha kvar sin rengöringsförmåga i många år. För att lösningen skall fungera under lång tid så är det viktigt att den förvaras frostfritt och med tillslutet lock.

6) Hur många detaljer kan man göra rent innan StripAll lösningen är förbrukad?

Hundratals detaljer går att göra rent i samma blandning. För att spara kraften i StripAll lösningen rekommenderas att först avfetta detaljer som är fulla av fett, olja och annan lös smuts. Fett och olja försvagar StripAll lösningen avsevärt.

7) Vad behöver man för ventilation i lokalen där StripAll badet står?

Normal ventilation som är brukligt i ett garage eller en verkstadslokal. Möjlighet att vädra ordentligt vid tillblandning av ny StripAll lösning rekommenderas.

8) Är StripAll farligt att inandas?

Vid tillblandning av nytt bad skall kolfiltermask användas då gaserna som då bildas är irriterande och ohällsosamma att inandas. När StripAll lösningen har blandat sig ordentligt så behövs ingen andningsmask men använd skyddsvisir eller ordentligt täta skyddsglasögon, skyddskläder och gummihandskar. StripAll är frätande på bar hud.

10) Kan man hälla ut använd StripAll lösning direkt i avloppet?

StripAll blandad med färg och fett får inte hällas ner i avloppet. Om vätskan har blivit uppblandad med olja eller fett så går inte detta att separera. Däremot så går det bra att tömma oanvänd StripAll lösning i avloppet om man först späder ut vätskan med 20 delar vatten.

11) Var gör man av nersmutsad och förbrukad StripAll?

Lämnas till kommunens återvinningscentral eller annat återvinningsföretag. Lämnas som miljöfarligt avfall märkt med ordet “Lut/frätande” eller “kaustiksoda-färg”.

StripAll marknadsföres och säljes av Billäderdoktorn's Bilsadelmakeri - 44695 Älvängen - Sverige
www.stripall.se - tel + 46-303-747052 - fax + 46-303-747052 - e-post: post@stripall.se

Bottom